Na czym polega zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej?

Zatoka szczękowa jest największa spośród wszystkich zatok, dlatego też może mieć największy wpływ na przebieg leczenia stomatologicznego. Umiejscowiona jest w jednej z kości twarzoczaszki – w szczęce (czyli między oczodołami a jamą ustną), a dokładniej nad wierzchołkami korzeni górnych zębów trzonowych i przedtrzonowych. Zatoki szczękowe mają tendencję do poszerzania się, szczególnie kiedy dochodzi do usunięcia zęba. W wyniku braków w uzębieniu warstwa kostna tworząca dno zatoki szczękowej, a jednocześnie stanowiąca wyrostek zębodołowy szczęki jest zbyt cienka, aby umieścić w niej implant. Z tego też powodu u pacjentów może być konieczne wcześniejsze wykonanie zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej (często określany mianem Sinus Lift).

Specyfika zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej

Podniesienie dna zatoki szczękowej to obecnie jeden z rutynowo wykonywanych zabiegów przed leczeniem implantologicznym. Polega na wprowadzeniu w dno zatoki specjalnego biomateriału kościozastępczego lub własnego przeszczepu kostnego pacjenta, który po pewnym czasie (średnio kilka miesięcy) przekształci się w pełnowartościową tkankę kostną.

Zabieg ten może być przeprowadzony na dwa sposoby:

  • metodą otwartą z tzw. dojścia bocznego, która polega na wykonaniu zabiegu z dostępu przez usta. Pozwala na uniesienie dna w dużo większym zakresie, niekiedy jednak wiąże się z koniecznością odroczenia umieszczania implantów w jamie ustnej (zależy to od indywidualnych uwarunkowań, u niektórych pacjentów leczenie protetyczne może być rozpoczęte od razu). Ten zabieg rekomendowany jest w przypadku, gdy niezbędne jest podniesienie zatoki o 5-9 mm.
  • metoda zamknięta, zwana też osteotomową, nie wymaga otwierania zatoki. Materiał kościotwórczy wprowadzany jest przez otwory wywiercone pod implanty. Umożliwia zrekonstruowanie pionowego zaniku wyrostka zębodołowego w zakresie 2-3 mm. Jest zalecana, gdy ubytki kostne w miejscach przeznaczonych do przeprowadzenia implantacji są niewielkie.

Wskazania do zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej

Zabieg podniesienia zatoki szczękowej wykonywany jest w przypadku pacjentów, u których:

  • niezbędne zastosowania wszczepu śródkostnego, czyli implantu w bocznej części łuku górnego;
  • odległość pomiędzy przestrzenią powietrzną (zatoką) a kością wyrostka zębodołowego wynosi mniej niż 7 mm;
  • wyjściowa ilość kości wynosi ponad 4 mm.