Czy wiek może być przeciwwskazaniem do leczenia implantologicznego?

Implanty są sztucznymi korzeniami zębów, które są wszczepiane w kość szczęki lub żuchwy, a następnie osadza się na nich korony, mosty lub protezy. W ostatnich latach leczenie implantologiczne staje się coraz bardziej popularne, jednak wiele osób zastanawia się, czy istnieją ograniczenia wiekowe w stosowaniu tej metody.

Wiek a leczenie implantologiczne - czy istnieje dolna granica? 

Zasadniczo dolna granica wieku dla leczenia implantologicznego wynosi około 18 lat dla dziewcząt i 20 lat dla chłopców. Powodem tego jest fakt, że przed tym czasem rozwój kości szczęki i żuchwy może być jeszcze nieukończony. Wprowadzenie implantu przed zakończeniem procesu wzrostu może prowadzić do nieprawidłowego położenia implantu względem sąsiednich zębów i problemów z funkcjonowaniem zgryzu.

Czy istnieje górna granica wieku dla leczenia implantologicznego? 

W przypadku starszych pacjentów wiek nie jest przeciwwskazaniem do leczenia implantologicznego, o ile ogólny stan zdrowia na to pozwala. Implanty np. z Bełchatowa mogą być stosowane u osób w każdym wieku, nawet powyżej 80 lat. Ważne jest jednak, aby pacjent był w dobrym stanie zdrowia i nie miał przeciwwskazań wynikających z chorób ogólnoustrojowych, takich jak cukrzyca czy choroby serca. Ponadto, u starszych pacjentów istotne jest też utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej i regularne wizyty kontrolne u stomatologa.

Zalety leczenia implantologicznego dla różnych grup wiekowych

Leczenie implantologiczne ma wiele zalet zarówno dla młodszych, jak i starszych pacjentów. Dla osób młodych implanty pozwalają na odbudowę utraconych zębów bez konieczności szlifowania sąsiednich zębów, co jest wymagane przy tradycyjnych mostach. Dzięki temu zachowuje się zdrową tkankę zębów i minimalizuje ryzyko powikłań w przyszłości. Dla osób starszych leczenie implantologiczne może być alternatywą dla protez ruchomych, które często są źródłem dyskomfortu i ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu.

Ostatecznie, wiek nie jest kluczowym czynnikiem wpływającym na możliwość leczenia implantologicznego. Decyzja o zastosowaniu tej metody powinna być podejmowana indywidualnie, po szczegółowej analizie stanu zdrowia pacjenta oraz jego potrzeb i oczekiwań.