dentist-1.jpg
dentist-1.jpg

Nasza oferta


USŁUGI

Zobacz co możemu Tobie zaproponować

Umów się na wizytę

SCROLL DOWN

Nasza oferta


USŁUGI

Zobacz co możemu Tobie zaproponować

Umów się na wizytę

implanty.jpg

IMPLANTY

Im­plan­to­lo­gia, to dzie­dzi­na sto­ma­to­lo­gii bę­dą­ca naj­bar­dziej za­awan­so­wa­ną me­to­dą uzu­peł­nia­nia bra­ków w uzę­bie­niu. Da­je ona szan­sę na pięk­ny i na­tu­ral­ny uśmiech, a przede wszyst­kim na przy­wró­ce­nie funk­cji żu­cia. Zę­by od­bu­do­wa­ne na im­plan­cie pra­wie ide­al­nie na­śla­du­ją na­tu­ral­ne uzę­bie­nie, za­rów­no pod wzglę­dem es­te­tycz­nym, jak i funk­cjo­nal­nym.

 


STOMATOLOGIA-ESTETYCZNA.jpg

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA

Estetyka to nauka o kryteriach piękna. Piękne i zdrowe zęby przyczyniają się do wyższej samooceny i dodają pewności siebie w relacjach międzyludzkich. Estetyka kojarzy się nam z pięknem i równowagą. Proponujemy Państwu m.in.: profesjonalne zabiegi higieniczne czyli usuwanie kamienia nazębnego i osadu, wybielanie zębów żywych i martwych, wypełnienia kompozytowe i porcelanowe: wkłady (inlay) i nakłady (onlay), licówki, korony i mosty.


CHIRURGIA.jpg

CHIRURGIA 

Zabiegi chirurgiczne: ekstrakcja – usunięcie z zębodołu zębów, których nie daje się uratować w toku leczenia zachowawczego, ale także usuwanie zębów zatrzymanych (ósemek), złamanych lub niewyrzniętych, koniecznych do usunięcia ze względu na postępowanie ortodontyczne lub protetyczne, ekstrakcja zębów mądrości, resekcja wierzchołka korzenia – która polega na odcięciu wierzchołka korzenia wraz z otaczającą zmianą, zwykle wykonuje się ten zabieg na zębach z jednym korzeniem, hemisekcja – prowadzona na zębach wielokorzeniowych, która polega na usunięciu jednego lub więcej korzeni, z zachowaniem pozostałych, plastyka połączeń z zatoką szczękową, leczenie powikłanych ropni, leczenie przetok ustno-twarzowych.


implanty.jpg

LECZENIE KANAŁOWE 

Bezbolesność zabiegu, precyzja,  bezpieczeństwo i trwałość – właśnie tak wygląda leczenie kanałowe w Platinum Dental.  Dzięki leczeniu endodontycznemu przedłużamy życie zęba i gwarantujemy możliwość jego odbudowy w przyszłości. 


protrtyka.jpg

PROTETYKA 

Protetyka Stomatologiczna – poświęcona jest odtworzeniu pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów naturalnych lub po ich uszkodzeniu. To również poprawa uśmiechu oraz samopoczucie pacjenta. Każdy nawet pojedyńczy brakpowoduje nieprawidłowości w funkcjonowaniu zgryzu. Dlatego w naszym gabinecie w ostateczności zalecamy usuwanie zębów. Jeśli zęba da się uratować staramy się przekonywac pacjentów do leczenia.


PERIODONTOLOGIA .jpg

PERIODONTOLOGIA 

Pe­rio­don­to­lo­gia, to le­cze­nie cho­rób do­ty­czą­cych zę­ba i tka­nek wo­kół zę­ba - dzią­seł i ko­ści - czy­li przy­zę­bia.


DZIECIECA.jpg

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA 

Stomatologia dziecięca zajmuje się specjalistycznym leczenie zachowawczym i profilaktycznym dzieci w wieku rozwojowym. Bardzo ważne jest, aby już najmłodsze dzieci były objęte profesjonalną opieką stomatologiczną. Pozwoli to ustrzec je przed skomplikowanym i kosztownym leczeniem w dorosłym życiu.


leczenie zachowawcze.jpg

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA 

Stomatologia zachowawcza jest dziedziną stomatologii zajmującą się leczeniem próchnicy zębów, odbudową tkanek zęba (wypełnienie, plomba) oraz chorobami miazgi zębów (leczenie kanałowe).


profilaktyka.jpg

PROFILAKTYKA 

Głównym celem profilaktyki jest zapobieganie chorobom zębów i dziąseł. 

Właściwa higiena jamy ustnej ma decydujące znaczenie dla naszego stanu uzębienia.